Rainforest Alliance

Rainforest Alliance is een keurmerk voor eerlijke handel en milieu voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Rainforest Alliance is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten, die ecosystemen en mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn, beschermt. 

Een belangrijk criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn van arbeiders. Rainforest Alliance komt voor op bananen, tropische vruchten, chocolade, koffie en thee.

Omschrijving

Rainforest Alliance is een keurmerk voor eerlijke handel en milieu voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. 

Rainforest Alliance is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten, die ecosystemen en mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn, beschermt. Een belangrijk criterium is bescherming van het regenwoud en het welzijn en het inkomen van arbeiders. Rainforest Alliance komt voor op bananen, tropische vruchten, cacao, koffie en thee . 

Boeren moeten voldoen aan 200 eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Bovendien moeten werknemers op plantages minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving. Een belangrijk verschil met het Max Havelaar-keurmerk is dat bij Rainforest Alliance geen prijsgaranties worden gegeven aan boeren.

Rainforest Alliance is gebaseerd op 10 principes:

  1. Aanwezigheid van een managementsysteem voor sociale en milieuzaken
  2. Behoud van het ecosysteem
  3. Bescherming van het wild
  4. Behoud van schoon water
  5. Eerlijke behandeling en goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders
  6. Gezonde en veilige werkomstandigheden
  7. Goede relatie met plaatselijke gemeenschap
  8. Geïntegreerd bestrijdingsmiddelengebruik, deels biologische bestrijdingsmethoden, waardoor er minder gespoten wordt
  9. Goed beheer en bescherming van de bodem
  10. Afvalbeleid

Naast deze principes bestaan er 14 criteria. Het bedrijf moet bij elk criterium minimaal 50 % scoren en in totaal 80 %, om een keurmerk te kunnen krijgen.

Keurmerkorganisatie: Rainforest Alliance, www.rainforest-alliance.org

.